20%
 Đèn bàn Dendrobium DB-601 / DB-602  Đèn bàn Dendrobium DB-601 / DB-602

Đèn bàn Dendrobium DB-601 / DB-602

2,129,600₫

2,662,000₫

20%
 Đèn bàn Hawaiian DB-600  Đèn bàn Hawaiian DB-600

Đèn bàn Hawaiian DB-600

1,502,400₫

1,878,000₫

20%
 Đèn bàn Phalaenopsis DB-599  Đèn bàn Phalaenopsis DB-599

Đèn bàn Phalaenopsis DB-599

2,704,000₫

3,378,000₫

35%
 Đèn bàn Red Wine ĐB-8032  Đèn bàn Red Wine ĐB-8032

Đèn bàn Red Wine ĐB-8032

3,529,500₫

5,430,000₫

35%
 Đèn bàn Statice DB-596  Đèn bàn Statice DB-596

Đèn bàn Statice DB-596

1,035,000₫

1,592,000₫

20%
 Đèn cây DB/542-PTH

Đèn cây DB/542-PTH

700,000₫

875,000₫

35%
 Đèn để bàn DB/526-PTH

Đèn để bàn DB/526-PTH

789,000₫

1,214,000₫