40%
 Đèn âm trần Eco Series  Đèn âm trần Eco Series

Đèn âm trần Eco Series

66,000₫

110,000₫

30%
 Máng đèn đôi  MPE 1m2  Máng đèn đôi  MPE 1m2

Máng đèn đôi MPE 1m2

58,240₫

83,200₫

39%
 Máng đèn đơn HT 1m2  Máng đèn đơn HT 1m2

Máng đèn đơn HT 1m2

22,000₫

36,000₫

30%
 ỐP NỔI TRÒN MPE (6W->24W)  ỐP NỔI TRÒN MPE (6W->24W)

ỐP NỔI TRÒN MPE (6W->24W)

185,570₫

265,100₫

30%
 ỐP NỔI VUÔNG MPE (6W->24W)  ỐP NỔI VUÔNG MPE (6W->24W)

ỐP NỔI VUÔNG MPE (6W->24W)

197,120₫

281,600₫

40%
 Đèn âm trần Philips Meson  Đèn âm trần Philips Meson

Đèn âm trần Philips Meson

76,260₫

127,100₫