40%
 Đèn âm trần Eco Series  Đèn âm trần Eco Series

Đèn âm trần Eco Series

90,000₫

150,000₫

26%
 Máng đèn đôi  MPE 1m2  Máng đèn đôi  MPE 1m2

Máng đèn đôi MPE 1m2

53,000₫

72,000₫

39%
 Máng đèn đơn HT 1m2  Máng đèn đơn HT 1m2

Máng đèn đơn HT 1m2

22,000₫

36,000₫

30%
 ỐP NỔI TRÒN MPE (6W->24W)  ỐP NỔI TRÒN MPE (6W->24W)

ỐP NỔI TRÒN MPE (6W->24W)

168,700₫

241,000₫

30%
 ỐP NỔI VUÔNG MPE (6W->24W)  ỐP NỔI VUÔNG MPE (6W->24W)

ỐP NỔI VUÔNG MPE (6W->24W)

179,200₫

256,000₫

40%
 Đèn âm trần Philips Meson  Đèn âm trần Philips Meson

Đèn âm trần Philips Meson

71,940₫

119,900₫

32%
 Đèn rọi ray 15W/25W/35W Akimi  Đèn rọi ray 15W/25W/35W Akimi

Đèn rọi ray 15W/25W/35W Akimi

135,000₫

198,000₫