20%
 Đèn tường pha lê Kalihi VPL.19  Đèn tường pha lê Kalihi VPL.19

Đèn tường pha lê Kalihi VPL.19

1,274,400₫

1,593,000₫

38%
 Đèn chùm pha lê Camomile TPL.8071/T600  Đèn chùm pha lê Camomile TPL.8071/T600
20%
 Đèn tường pha lê Cosmos VPL.24/1  Đèn tường pha lê Cosmos VPL.24/1

Đèn tường pha lê Cosmos VPL.24/1

1,944,000₫

2,430,000₫

20%
 Ốp trần pha lê Dendrobium MLF 7124  Ốp trần pha lê Dendrobium MLF 7124

Ốp trần pha lê Dendrobium MLF 7124

8,680,000₫

10,850,000₫

30%
 Đèn hắt tường Salem VNT.2253  Đèn hắt tường Salem VNT.2253
30%
 Đèn thả decor Nautilocalyx A332-ANO  Đèn thả decor Nautilocalyx A332-ANO

Đèn thả decor Nautilocalyx A332-ANO

2,268,000₫

3,240,000₫

30%
 Đèn thả bàn ăn Malus TTK.03/1G  Đèn thả bàn ăn Malus TTK.03/1G

Đèn thả bàn ăn Malus TTK.03/1G

910,000₫

1,300,000₫

30%
 Đèn thả bàn ăn Malus TTK.03/1C  Đèn thả bàn ăn Malus TTK.03/1C

Đèn thả bàn ăn Malus TTK.03/1C

770,000₫

1,100,000₫