30%
 Quạt trần Panasonic F-56NCL  Quạt trần Panasonic F-56NCL

Quạt trần Panasonic F-56NCL

1,470,000₫

2,100,000₫

32%
 Quạt trần Panasonic 3 cánh F‑48CZL  Quạt trần Panasonic 3 cánh F‑48CZL
35%
 Quạt trần Panasonic 4 cánh F56XPG  Quạt trần Panasonic 4 cánh F56XPG

Quạt trần Panasonic 4 cánh F56XPG

2,288,000₫

3,520,000₫

35%
 Quạt trần Panasonic 4 cánh F56XPG-W  Quạt trần Panasonic 4 cánh F56XPG-W
35%
 Quạt trần Panasonic -  F-80ZBR  Quạt trần Panasonic -  F-80ZBR

Quạt trần Panasonic - F-80ZBR

11,960,000₫

18,400,000₫

35%
 Quạt trần Panasonic - F70ZBP  Quạt trần Panasonic - F70ZBP

Quạt trần Panasonic - F70ZBP

10,920,000₫

16,800,000₫